Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ders zili bugün çaldı.

Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar yenilenen müfredatla